Interesujący blog

lean sklep

0
Posted in Bez kategorii By admin

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w modelach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w danym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, zamysł ten wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności wykonywanych w toku procesu produkcyjnego, a równocześnie całkowicie niekoniecznych. Najistotniejszym zadaniem lean managment jest co za tym idzie zlikwidowanie trwonienia zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i wykorzystywanych surowców. Wdrożenie technik lean management daje możliwość uzyskania takich rezultatów, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów.
Mapowanie strumienia wartości
Także stosunki pracownicze w firmie zwykle ulegają poprawie. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co ciekawe sposoby działania z obszaru lean management mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to umiejętność dokonania weryfikacji, które czynności są niepotrzebne dla firmy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.