Interesujący blog

lean gry

0
Posted in Bez kategorii By admin

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w modelach kierowania firmami oraz ich pracownikami. Lean management to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w określonym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można wydedukować, zamysł ten wywodzi się z Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych podczas produkcji, a jednocześnie absolutnie niepotrzebnych. Zestaw VSM Nadrzędnym celem lean managment jest więc zmniejszenie marnowania zarówno w wymiarze siły roboczej jak i używanych półproduktów. Wykorzystanie technik lean management stwarza możliwość uzyskania takich efektów, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie z reguły ulegają poprawie. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia sposoby działania z zakresu lean management mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to sprawność dokonania oceny, które elementy procesów są niepotrzebne dla firmy.